Historie

Hjerting Koret blev dannet i 1987 på initiativ af lærer Halfdan Andersen med Eva Bjørn som korleder.

Koret var organiseret under Hjerting Idræts Forening, afdelingen for kulturelle aktiviteter, og der krævedes oprindeligt medlemskab af HIF for at deltage i koret.

Efter et par år tilknyttet Musikskolens Aftenskole gik koret over til at blive organiseret under MOF, Musisk Oplysnings Forbund. Primært på initiativ af Annett Hellemann, et engageret og initiativrigt kormedlem.

Fra 1990 blev koret ledet af musikpædagog, Kamma Povlsen, som i 1996 blev afløst af Birgitte Jerg, der ledede koret i 2 sæsoner.

I 1998 blev Lisbeth Aagaard Rahn musikalsk leder af koret og har været det siden.

Repertoire

Hjerting Koret har gennem alle årene lagt vægt på at have et meget varieret repertoire. 

I begyndelsen af korets eksistens var der diskussion om, hvorvidt der primært skulle synges danske værker, eller om man også skulle binde an med fremmedsprogede værker. Det blev efterhånden alment accepteret, at værkernes karakter var det afgørende, og at beskæftigelsen med at udtrykke sig på andre sprog også er udviklende. 

Til yderpunkterne i repertoiret hører "Missa Secunda" af Hans Leo Hassler, "A Ceremony of Carols" af Benjamin Britten, engelske sange fra Renæssancen omkring år 1600 og korværker af danske korkomponister som Michael Bojesen og Erling Kullberg fra de seneste årtier. 

I begyndelsen af 1990'erne blev der etableret et frugtbart samarbejde med Esbjerg Amatør Symfoniorkester, som også hørte under MOF, og en række festlige promenadekoncerter på "Tobakken" i de følgende år blev resultatet af det tætte samarbejde. 

Sammen med forskellige solister, ofte fra Syvkantens sommerspilstab, blev der her fremført et varieret operette- og musicalprogram til stor fornøjelse for både publikum og sangere, der fik et lille indblik i processen med at skabe en musikforestilling.

Siden da har korets repertoire været præget af, at alle genrer tages op, når og hvis det passer ind i den sammenhæng, som korlederen sætter for de enkelte koncerter. Der er ofte et overordnet emne, som søges belyst gennem de værker, som koncerten indeholder. Der ligger en stor fordel og glæde ved at synge i et kor med så bredt og varieret et repertoire. Det gør, at kormedlemmerne oplever kendskab til genrer, som de måske ikke på forhånd havde interesse i. Og gennem arbejdet med værkerne lærer man at sætte pris på musik, som man måske ikke på egen hånd ville komme i kontakt med. Korleder Lisbeth Aagaard Rahn har et ualmindeligt stort kendskab til musik i alle afskygninger, og vælger med sikkerhed og intuition de nye værker til koncerterne, under stadigt hensyn til korets kunnen og udvikling.

Rejser

Hjerting Koret har også haft stor fornøjelse af at foretage rejser til udlandet. Det ryster sangerne sammen på kryds og tværs af stemmegrupperne at være flere dage på rejse og skulle optræde under fremmedartede forhold.

I 1993 var koret i Holland og besøgte Shanty Koret, "Windkracht Tien " i Harlingen. Det hollandske kor havde været på prævisit hos Hjerting Koret og var året efter på genvisit i forbindelse med det første "Cutty Sark" arrangement i Esbjerg.

Et besøg i Oslo i 1999 med kammerkorbesætning, (Kun 16 sangere deltog), blev en god oplevelse for deltagerne, som fik set Oslos seværdigheder, og vi oplevede under kirkekoncerten i Elverum de bedste akustikforhold, vi endnu har sunget i.

En vellykket tur til Linz i Østrig i september 2002 viste, at koret havde opnået en fin team-spirit. Der var en hidtil uset opbakning: 38 sangere og 7 ledsagere deltog, og alle havde en dejlig oplevelse i den smukke by. Desværre gik det østrigske kor, vi havde besøgt, i opløsning kort efter vores besøg, så der blev ikke nogen genvisit fra vores værter.

Efter turen til Østrig blev næste koncertrejsemål Budapest i sensommeren 2006, forud gået af et besøg hos os af et ungarsk kor af musikstuderende, som præsenterede et meget højt kvalitetsniveau i korsang. Vi bragte med vores bredde i repertoiret et fremmed islæt ind i den musikskole, vi gæstede, og især de unge sangere, (og kommende musiklærere), var begejstrede for vores mere rytmisk prægede numre. Også her var tilslutningen til rejsearrangementet imponerende: 32 sangere og 10 ledsagere, og Budapest viste sig fra sin bedste side i det smukke, lune sensommervejr.

Koret har senest været på koncertturne i København i 2010, på besøg i Stockholm i 2013 og i Bodø i 2018 Disse rejser kan du læse mere om under fanen ’Rejser m.m.’

Samarbejdspartnere

Koret betragter Hjerting Kirke som hjemmeforum for korets aktiviteter, og koret har her et stampublikum, der trofast møder op til de to årlige koncerter, ved påsketid og til jul, som koret tilstræber at gennemføre i kirkens smukke og velklingende akustik. Samarbejdet med Hjerting Kirke udmønter sig også i, at vi får lov at benytte lokalerne i Sognehuset til vores kor øvning.

Hjerting Koret har ved koncerterne i Hjerting Kirke af og til haft medvirken af gæstende kor, som børnekor fra Varde, Zelo-koret sammesteds fra og Hærvejskoret fra Nr. Snede, ligesom Esbjerg Amatør Symfoniorkester samt diverse solister har deltaget. 

I samarbejde med ledelsen af den katolske Sct. Nikolaj Kirke i Esbjerg har Hjerting Koret haft den store oplevelse af kunne afholde koncerter i dette yderst velklingende kirkerum. Første gang sammen med det gæstende ungarske kor i maj 2005 og anden gang i maj 2006 som generalprøve på koncertprogrammet for rejsen til Budapest i september 2006.

Gennem årene har koret udvidet koncertaktiviteten, og blandt de koncertsteder, vi har besøgt, har været landsbykirker i omegnen af Esbjerg, Musikhuset i Esbjerg, Gjesing Kirke og Zions Kirke. Vi har været inviteret til at give koncerter i BILKA og på VIKING, samt i Blåvand og i Odd-Fellow logen i Esbjerg.

CD

I januar 2009 var koret i to dage optaget af at indspille en CD. Det var første gang, koret prøvede kræfter med dette medie, og vi konstaterede, at det krævede en helt anden tilgang til stoffet. Mikrofoner er nådesløse over for skæve indsatser, papir-hvislen, utidig vejrtrækning og andre unoder.

Vi lærte meget om solidaritet, disciplin og præcision i korarbejdet, og havde samtidig en god oplevelse ved at løfte opgaven i fællesskab.

Det var fra begyndelsen meningen, at CD-optagelsen kun skulle være til internt brug. Den var lærerig at lytte til i kraft af, at de færreste i koret havde hørt koret synge samlet, og nu kunne høre de andre stemmer i den rette balance. Siden har der fundet optagelser sted af mange koncerter og enkelte numre, foretaget med digitale optagere af høj kvalitet, dels for korets egen fornøjelse og dels til brug ved indstuderingen. Nogle af koncertoptagelserne er blevet overført til CD og udbudt til salg. De seneste år har Knud-Erik Christensen stået for de lydmæssigt fine optagelser, og den efterfølgende distribution på CD.

Det Sociale

Et væsentligt aspekt ved at synge i kor er det samlende fællesskab, der opstår, når man koncentreret arbejder sig frem mod koncerterne, som jo har en dead-line. Der er tradition for, at koret afholder en sammenkomst under en eller anden form, forår eller efterår, hvor man samles under festlige, afslappede rammer og morer sig med korfæller og ledsagere i det venskab, som kormedlemsskab naturligt medfører.   

Therkel Mikkelsen