2016

3. maj, kl. 19:30: Forårskoncert i Hjerting Kirke

25. september kl. 15:00: Foyerkoncert i Musikhuset, Esbjerg

1. december: Julekoncert i Odd-Fellow Logen, Esbjerg

4. december, kl. 16:00: Julekoncert i Hjerting Kirke