Hjerting Koret vendte sidst i september hjem fra en meget vellykket 4 dages koncertturné til København og Korsør.
Vi var i alt 45 med på turen, heraf 10 af vores altid engagerede påhæng. Vi havde vores egen bus fra Billum Busser, som vi også kunne benytte til at fragte os rundt i København. Det var rigtig godt.
Koret havde sammensat et varieret program af 1 times varighed indeholdende kirkemusik, danske sange, udenlandske sange og gospel.

Søndagen før afrejsen til København gav Hjerting Koret en koncert i Hjerting Kirke som en slags generalprøve før selve turnéen.
Rigtig mange mødte op til koncerten i Hjerting Kirke, og det var en stor opbakning til koret før afrejsen.

Koret har tidligee væet på flere udenlandsrejser, bl.a. til Harlingen i Holland, Linz i Østrig samt Budapest. Disse rejser var lavet i samarbejde med kor på koncertstederne.
Rejsen til København var arrangeret på en helt anden måde, idet koret har lavet aftale direkte med hvert enkelt koncertsted. Det har været et stort og krævende arbejde, og mange i koret har været engageet i at få alle arrangementer på plads.

I København gav Hjerting Koret koncerter i henholdsvis den store koncertsal på Glyptoteket, i den katolske Jesu Hjerte Kirke og i Karlslunde Kirke.
På hjemturen gav koret koncert i Skt. Povls Kirke i Korsør.

De meget forskellige koncertsteder var en stor udfordring for koret såvel hvad angår opstillingsmuligheder for koret som akustikken, men alle koncerterne blev rigtig godt modtaget af puplikum.

Vores første koncert fandt sted på Glyptoteket, og det var en helt speciel fornemmelse at stå at synge blandt alle de smukke søjler i salen. Man fornemmede virkelig historiens vingesus.
Senere samme dag sang vi i den katolske Jesu Hjerte Kirke, hvilket også var en dejlig oplevelse.
Fra dissse store koncertsteder skulle vi næste dag omstille os til at synge i den lille landsbykirke i Karlslunde, hvor kirken var fyldt. Det var også en fornøjelse at synge her.

På hjemturen gjorde koret ophold i Korsør, hvor det gav en koncert i Skt. Povls Kirke.
Denne koncert var arrangeret i samarbejde lokale ildsjæle, der lavede frivilligt arbejde til fordel for Børnecancerfonden.
I forbindelse med koncerten blev der holdt et lille foredrag om Børnecancerfonden, der blev serveret kaffe med hjemmebag, solgt CD´er med Hjerting Koret, og der blev samlet penge ind. Koret havde selv lavet en lille indsamling og donerede derudover indtægterne fra de solgte CD´er til Børnecancerfonden.
Med en næsten fyldt kirke gav det i alt 7000 kr til Børnecancerfonden.
Det var en rigtig dejlig afslutning på vores koncertturné, og koret kunne vende hjem til Hjerting med bevidstheden om en tur fuld af succes.

Også socialt var turen en stor succes. Koret har jo eksisteret i mange år, og de fleste i koret kender i forvejen hinanden rigtig godt, men at være så tæt sammen i flere dage giver også nyere medlemmer af koret en rig mulighed for at blive draget ind i kredsen.
Vi var alle en formiddag på rundvisning i DR-byen, og alle var enige om, at det var en god oplevelse.
Vi havde én aften fri, og denne aften benyttede nogle til at se "Jeppe på bjerget" i Skuespilhuset, andre så "Dancer in the dark" i Operaen på Holmen, og igen ande så You 2 koncert i Planetariet, ligesom en stor gruppe gik i Tivoli.

Endelig vil jeg sige tak til hele koret med påhæng for det store engagement alle har vist for at få dette projekt til at lykkes.
Tak til alle der har bidraget med stort og småt i planlægningen og gennemførelsen af turen.
Til sidst en helt speciel tak til vores korleder Lisbeth Aagaard og vores formand Therkel Mikkelsen, som har været de to store drivkræfter hag hele projektet.
Tak allesammen!


15. oktober 2010
Lotte Olsen, tidl. medlem af korudvalget