Per Sindal Nielsen, formand

Gudrun Gudmundsdottir, kasserer

Karen Madsen, sekretær

Nadia H.V. Nørgaard

Knud Erik Christensen

Sanne Svarrer Andersen, suppleant

Gitte Wolff Eskebjerg, suppleant

Claus Andreasen, suppleant