Hjerting Koret, online korprøver marts 2020

 

Hjerting Koret er et blandet voksenkor for let øvede med ca. 40 sangere fordelt på alter, sopraner, basser og tenorer. Nodekendskab er ikke en forudsætning.

Koret har basis i Hjerting nord for Esbjerg og er organiseret under Musisk Oplysningsforbund, MOF.  

Aldersspredningen i koret er fra starten af 30-erne og opefter. Indenfor de seneste år har koret fået flere yngre medlemmer, en udvikling vi med glæde ser fortsætte.

Repertoiret i koret er alsidigt, og der synges alt fra klassisk, rytmisk over pop og jazz til musicals.  

Koret er ikke et stillestående kor, men benytter sig ofte af forskellige koropstillinger og enkle bevægelser for både at få den bedste energi fra sangerne og for at formidle musikken på bedste vis.  

Koret afholder 8-10 koncerter årligt og har tradition for med få års mellemrum at tage til udlandet for at afholde koncerter.

Korleder: Lisbeth Aagaard Rahn.

  

Hjerting Koret øver hver tirsdag aften i Hjerting Kirkes konfirmandlokaler og afholder årligt 6-8 øvelørdage.